23:16:00
Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử, dựa trên công nghệ mã khóa công khai. Mỗi người dùng phải có một cặp khóa: Khóa công khai và khóa bảo mậ...
CHỮ KÝ SỐ HẢI QUAN CHỮ KÝ SỐ HẢI QUAN Reviewed by Thành Trần on 23:16:00 Rating: 5