BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWTEL-CA
Với  nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, dịch vụ chứng thực chữ ký số do NEWCA cung cấp đảm bảo mức độ an ninh cao nhất. Đồng thời, là một nhà sản xuất phần mềm, NEWCA có thể hỗ trợ tích hợp chữ ký số vào ứng dụng của khách hàng.


I. BNG GIÁ DCH V ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ NEWCA
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số NewCA
Nội dung sử dụng
Kê khai thuế, nộp thuế qua mạng, BHXH, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử
Thời gian sử dụng
1 năm
2 năm
3 năm
Tặng 6 tháng
Tặng 9 tháng
Tặng 12 tháng
Giá trị dịch vụ ( Đã Vat)
1,786,000
2,663,000
2,991,000
Tổng Tiền Thanh Toán 
1,490,000
1,900,000
1,990,000


II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
Tên gói dịch vụ
Gia hạn chữ ký số NewCA
Thời gian sử dụng
1 năm
2 năm
3 năm
Tặng thêm 6 tháng
Tặng thêm 9 tháng
Tặng thêm 12 tháng
Giá trị dịch vụ
1,236,000
2,113,000
2,991,000
Giá Thanh Toán ( Đã Vat)
990,000
1,690,000
1,990,000

Liên hệ đăng ký mới và gia hạn dịch vụ chữ ký số NewCA
ĐT: 0906.282.276

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWTEL-CA BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWTEL-CA Reviewed by Thành Trần on 12:12:00 Rating: 5